Route 66 Extension Tour

Itinerary

Las Vegas to San Francisco