Route 66 Motorhome Tour

Chicago to Las Vegas

OR

Chicago to San Francisco